Organizační struktura

Krajský výkonný výbor ČSLH

Odborná komise KVV ČSLH /abecedně/ Jméno Kontakt Doplnění
disciplinární komise Lubomír Kolařík kolariklubomir@seznam.cz
605 389 895
ekonomická komise Ivo Horák ivo.horak@dsp-pv.cz
602 515 678
komise mládeže Mgr. Petr Rutar petrrutar@seznam.cz
604 365 588
vedoucí/hlavní TRE projektu VTM ČSLH OLK
komise rozhodčích Pavel Sedlák pavel.sedlak@atlas.cz
774 236 225
místopředseda KVV ČSLH
komise  pro spolupráci  s OVV ČSLH Jan Trunda hctjstbk@hctjstbk.cz
603 824 950
sportovně technická komise Aleš Verlík verlik.a@seznam.cz
777 690 227
trenérsko metodická komise Kamil Přecechtěl precechtel.k@volny.cz
603 304 923
předseda KVV ČSLH
dozorčí rada Jaroslav Petřík hokejunicov@seznam.cz
608 114 511
předseda Dozorčí rady

Dozorčí rada

post jméno
předseda Jaroslav Petřík
člen Ing. Michal Bernat
člen Václav Přibyl