Informace sekretariátu KVV ČSLH OLK ze dne 6. 12. 2016

Informace o čerpání řádné dovolené sekretáře v termínu:

  • 21-31/12 2016, 01-03/01 2017 (včetně)
  • v případě potřeby, prosím o přímý kontakt předsedy jednotlivých odborných komisí KVV ČSLH, viz adresář KVV ČSLH.