Informace sekretariátu KVV ČSLH OLK, ze dne 15/10 2015

o    čerpání řádné dovolené sekretáře v termínu 26/10 – 01/11 2015

o    v případě potřeby, prosíme o přímý kontakt předsedy jednotlivých odborných komisí KVV ČSLH, viz adresář KVV ČSLH