Informace sekretariátu KVV ČSLH OLK

  • nepřítomnost sekretáře na krajském pracovišti – z důvodu čerpání řádné dovolené
  • v termínu 25/04 – 29/04 2016 /včetně/
  • v případě potřeby, prosím o přímý kontakt předsedy jednotlivých odborných komisí KVV ČSLH, viz adresář KVV ČSLH.