Informace sekretariátu KVV ČSLH OLK

čerpání řádné dovolené sekretáře v termínu 21/12 2015 – 04/01 2016 /včetně/

o    v případě potřeby, prosím o přímý kontakt předsedy jednotlivých odborných komisí KVV ČSLH, viz adresář KVV ČSLH