informace sekretariátu KVV ČSLH OLK – 11/03 2016

Nepřítomnost sekretáře na krajském pracovišti z důvodu pořádání porad, soustředění a seminářů mimo sekretariát KVV ČSLH a čerpání řádné dovolené v termínu 15/03 – 24/03 2016 /včetně/, v případě potřeby, prosím o přímý kontakt předsedy jednotlivých odborných komisí KVV ČSLH, viz adresář KVV ČSLH.