Informace sekretariátu KVV ČSLH OLK

Informace o čerpání řádné dovolené sekretáře v termínech:

10/08 – 18/08 2017

28/08 – 05/09 2017